DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

48 Bijbelteksten over Wijsheid - Pagina 2

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.
Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde,
een rechtvaardige wordt door inzicht gered.
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet.
En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
De vader van een wijze is vol blijdschap,
wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.
De woorden van een dwaas zaaien tweedracht,
wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.
Een dwaas veracht de lessen van zijn vader,
wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis,
wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen,
op rechte paden heb ik je gevoerd.
Het begin van wijsheid is ​ontzag​ voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.
Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
loopt mijn ​hart​ over van vreugde.
De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht​ voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
Zie wijsheid als de honing voor je leven.
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.
Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede,
wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde,
een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens,
een wijze houdt ze in toom.
Zo wil ik hen bemoedigen en hen in ​liefde​ bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: ​Christus.
Bijbeltekst van de dag
psalmen 30:6
Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...