DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13»
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele, e, se o buscardes, o achareis; porém, se o deixardes, vos deixará.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Buscai o Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.Ó Deus, tu és o meu Deus; de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti; a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água.
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração.
Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.
Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.E em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam.
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.
Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivei.
Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.Fui buscado pelos que não perguntavam por mim; fui achado por aqueles que me não buscavam; a um povo que se não chamava do meu nome eu disse: Eis-me aqui.
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração.
Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta.
HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.
Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt.Buscai o bem e não o mal, para que vivais; e assim o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará convosco, como dizeis.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor.
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação.
Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos.

Bijbeltekst van de dag

Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Willekeurige Bijbeltekst

Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...