DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.
Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”
Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.
HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.
Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt.Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.
Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...