DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«You will seek me and find me when you seek me with… Jeremiah 29:13»
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.
Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live.”
Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, ‘Here am I, here am I.’
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.
Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.
HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.
Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt.Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.

Bijbeltekst van de dag

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...