DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (November 2021)

30. novembra 2021

2. Solúnčanom 3:3Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

29. novembra 2021

Izaiáš 41:4Kto to spravil? Kto učinil?
Ten, čo rody volá od počiatku.
Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.

28. novembra 2021

Galaťanom 5:22-23Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

27. novembra 2021

1. Korinťanom 15:58A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

26. novembra 2021

Žalm 37:21Hriešnik si požičiava, a nevracia,
lež spravodlivý má súcit a rozdáva.

25. novembra 2021

2. Solúnčanom 1:3Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

24. novembra 2021

Lukáš 11:28Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

23. novembra 2021

Príslovia 21:2Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je,
lenže srdcia posudzuje Pán.

22. novembra 2021

Ján 15:12Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

21. novembra 2021

1. Jánov 1:9Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

20. novembra 2021

Žalm 124:8Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.

19. novembra 2021

Deuteronómium 6:4-5Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

18. novembra 2021

Lukáš 5:32Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.

17. novembra 2021

2. Samuelova 22:31Božia cesta je nepoškvrnená,
ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.
On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú.

16. novembra 2021

Efezanom 4:30A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

15. novembra 2021

2. Korinťanom 7:1Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.

14. novembra 2021

Žalm 54:6Ale mne Boh pomáha
a môj život udržiava Pán.

13. novembra 2021

Skutky 16:25O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.

12. novembra 2021

Kolosanom 3:16Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

11. novembra 2021

Izaiáš 51:12Ja, ja som to, čo vás poteším.
Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie,
a syna ľudského, čo zhynie ako tráva?

10. novembra 2021

Jozue 1:8Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

9. novembra 2021

Jakub 1:3Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

8. novembra 2021

Žalm 9:3V tebe sa budem tešiť a radovať,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

7. novembra 2021

2. Kroník 30:9bLebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.

6. novembra 2021

Hebrejom 11:6Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

5. novembra 2021

Izaiáš 28:29I to pochádza od Pána zástupov,
koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.

4. novembra 2021

Lukáš 10:20No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.

3. novembra 2021

Jozue 1:9Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

2. novembra 2021

Žalm 57:6Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

1. novembra 2021

Matúš 19:18b-19Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

Biblický verš dňa

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať,
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

Náhodný Biblický verš

Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!