DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

40 Biblické verše o Porozumenie

«Jeremiáš 33:3»
Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.你 求 告 我 , 我 就 應 允 你 , 並 將 你 所 不 知 道 、 又 大 又 難 的 事 指 示 你 。
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.不 輕 易 發 怒 的 , 大 有 聰 明 ; 性 情 暴 躁 的 , 大 顯 愚 妄 。
Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor, (ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.風 從 何 道 來 , 骨 頭 在 懷 孕 婦 人 的 胎 中 如 何 長 成 , 你 尚 且 不 得 知 道 ; 這 樣 , 行 萬 事 之 神 的 作 為 , 你 更 不 得 知 道 。
Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!智 慧 為 首 ; 所 以 , 要 得 智 慧 。 在 你 一 切 所 得 之 內 必 得 聰 明 。
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.我 要 教 導 你 , 指 示 你 當 行 的 路 ; 我 要 定 睛 在 你 身 上 勸 戒 你 。
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.人 所 行 的 , 在 自 己 眼 中 都 看 為 正 ; 惟 有 耶 和 華 衡 量 人 心 。
Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.原 來 我 們 不 是 顧 念 所 見 的 , 乃 是 顧 念 所 不 見 的 ; 因 為 所 見 的 是 暫 時 的 , 所 不 見 的 是 永 遠 的 。
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.人 心 多 有 計 謀 ; 惟 有 耶 和 華 的 籌 算 才 能 立 定 。
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.求 我 們 主 耶 穌 基 督 的 神 , 榮 耀 的 父 , 將 那 賜 人 智 慧 和 啟 示 的 靈 賞 給 你 們 , 使 你 們 真 知 道 他 。
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!但 要 凡 事 察 驗 , 善 美 的 要 持 守 , 各 樣 的 惡 事 要 禁 戒 不 做 。
Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.你 的 言 語 一 解 開 就 發 出 亮 光 , 使 愚 人 通 達 。
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“耶 穌 看 著 他 們 , 說 : 在 人 這 是 不 能 的 , 在 神 凡 事 都 能 。
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.天 怎 樣 高 過 地 , 照 樣 , 我 的 道 路 高 過 你 們 的 道 路 ; 我 的 意 念 高 過 你 們 的 意 念 。
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.你 豈 不 曾 知 道 麼 ? 你 豈 不 曾 聽 見 麼 ? 永 在 的 神 耶 和 華 , 創 造 地 極 的 主 , 並 不 疲 乏 , 也 不 困 倦 ; 他 的 智 慧 無 法 測 度 。
Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.因 為 我 們 雖 然 在 血 氣 中 行 事 , 卻 不 憑 著 血 氣 爭 戰 。
Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“禍 哉 , 那 與 造 他 的 主 爭 論 的 ! 他 不 過 是 地 上 瓦 片 中 的 一 塊 瓦 片 。 泥 土 豈 可 對 摶 弄 他 的 說 : 你 做 甚 麼 呢 ? 所 做 的 物 豈 可 說 : 你 沒 有 手 呢 ?
Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!深 哉 , 神 豐 富 的 智 慧 和 知 識 ! 他 的 判 斷 何 其 難 測 ! 他 的 蹤 跡 何 其 難 尋 !
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.你 們 卻 要 在 我 們 主 救 主 耶 穌 基 督 的 恩 典 和 知 識 上 有 長 進 。 願 榮 耀 歸 給 他 , 從 今 直 到 永 遠 。 阿 們 !
Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.人 被 試 探 , 不 可 說 : 「 我 是 被 神 試 探 」 ; 因 為 神 不 能 被 惡 試 探 , 他 也 不 試 探 人 。
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.並 不 分 猶 太 人 、 希 利 尼 人 , 自 主 的 、 為 奴 的 , 或 男 或 女 , 因 為 你 們 在 基 督 耶 穌 裡 都 成 為 一 了 。 你 們 既 屬 乎 基 督 , 就 是 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 是 照 著 應 許 承 受 產 業 的 了 。
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“耶 穌 坐 下 , 叫 十 二 個 門 徒 來 , 說 : 若 有 人 願 意 作 首 先 的 , 他 必 作 眾 人 末 後 的 , 作 眾 人 的 用 人 。
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.在 你 看 來 , 千 年 如 已 過 的 昨 日 , 又 如 夜 間 的 一 更 。
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“耶 穌 回 答 說 : 「 我 實 實 在 在 地 告 訴 你 , 人 若 不 重 生 , 就 不 能 見 神 的 國 。 」
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.耶 和 華 本 為 大 , 該 受 大 讚 美 ; 其 大 無 法 測 度 。
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.諸 山 未 曾 生 出 , 地 與 世 界 你 未 曾 造 成 , 從 亙 古 到 永 遠 , 你 是 神 。

Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!要 得 智 慧 , 要 得 聰 明 , 不 可 忘 記 , 也 不 可 偏 離 我 口 中 的 言 語 。
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou,
múdry ho však opätovne chlácholí.

Náhodný Biblický verš

Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal:
„Nahý som vyšiel z lona svojej matky
a nahý sa ta vrátim.
Pán dal, Pán vzal,
nech je Pánovo meno zvelebené!“
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!