DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Spravodlivosť

«Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť. Príslovia 21:21»
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.He will render to each one according to his works.
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Bezbožný človek získava len klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.

Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!