DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Spravodlivosť

Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.Who will render to every man according to his deeds.
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Bezbožný človek získava len klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.

Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
Čítať viac...

Biblický verš dňa

Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček