DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (Januari 2013)

Donderdag 31 januari 2013

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Woensdag 30 januari 2013

Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.

Dinsdag 29 januari 2013

Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.

Maandag 28 januari 2013

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'

Zondag 27 januari 2013

Wie God ondoordacht een belofte doet
en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden,
zet een valstrik voor zichzelf.

Zaterdag 26 januari 2013

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?
Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?

Vrijdag 25 januari 2013

Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.

Donderdag 24 januari 2013

Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.

Woensdag 23 januari 2013

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Dinsdag 22 januari 2013

Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Maandag 21 januari 2013

Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Zondag 20 januari 2013

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!

Zaterdag 19 januari 2013

Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.

Vrijdag 18 januari 2013

En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.

Donderdag 17 januari 2013

In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen,
gestage groei maakt rijk.

Woensdag 16 januari 2013

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Dinsdag 15 januari 2013

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

Maandag 14 januari 2013

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Zondag 13 januari 2013

De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Zaterdag 12 januari 2013

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Vrijdag 11 januari 2013

Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.

Donderdag 10 januari 2013

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Woensdag 9 januari 2013

En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.

Dinsdag 8 januari 2013

Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.

Maandag 7 januari 2013

De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Zondag 6 januari 2013

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Zaterdag 5 januari 2013

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

Vrijdag 4 januari 2013

Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Donderdag 3 januari 2013

Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Woensdag 2 januari 2013

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Dinsdag 1 januari 2013

Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 5:14
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...