DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2013)

Donderdag 28 februari 2013

Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

Woensdag 27 februari 2013

Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

Dinsdag 26 februari 2013

Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.

Maandag 25 februari 2013

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Zondag 24 februari 2013

Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

Zaterdag 23 februari 2013

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Vrijdag 22 februari 2013

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Donderdag 21 februari 2013

Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft
ontvangt leven, voorspoed en eer.

Woensdag 20 februari 2013

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten.

Dinsdag 19 februari 2013

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Maandag 18 februari 2013

Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.

Zondag 17 februari 2013

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.

Zaterdag 16 februari 2013

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Vrijdag 15 februari 2013

Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Donderdag 14 februari 2013

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Woensdag 13 februari 2013

Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’

Dinsdag 12 februari 2013

Of als hij over gloeiende kolen loopt,
brandt hij dan zijn voeten niet?

Maandag 11 februari 2013

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.

Zondag 10 februari 2013

Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.

Zaterdag 9 februari 2013

Want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.

Vrijdag 8 februari 2013

Wie dorstig zijn, zal Ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef Ik kracht.

Donderdag 7 februari 2013

Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd,
Hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten,
Hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde –
zijn naam is HEER.

Woensdag 6 februari 2013

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.

Dinsdag 5 februari 2013

Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.

Maandag 4 februari 2013

Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden.

Zondag 3 februari 2013

Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’

Zaterdag 2 februari 2013

Bij gebrek aan overleg mislukken plannen,
ze slagen pas na rijp beraad.

Vrijdag 1 februari 2013

Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Bijbeltekst van de dag

Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie