DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2013)

Donderdag 28 februari 2013

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Woensdag 27 februari 2013

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

Dinsdag 26 februari 2013

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Maandag 25 februari 2013

Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Zondag 24 februari 2013

Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na;
maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.

Zaterdag 23 februari 2013

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Vrijdag 22 februari 2013

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Donderdag 21 februari 2013

Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer.

Woensdag 20 februari 2013

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Dinsdag 19 februari 2013

De Here is met mij, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Maandag 18 februari 2013

Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.

Zondag 17 februari 2013

Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Zaterdag 16 februari 2013

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Vrijdag 15 februari 2013

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.

Donderdag 14 februari 2013

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Woensdag 13 februari 2013

Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

Dinsdag 12 februari 2013

Of zal iemand op gloeiende kolen lopen,
zonder dat zijn voeten verbranden?

Maandag 11 februari 2013

Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.

Zondag 10 februari 2013

Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.

Zaterdag 9 februari 2013

God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Vrijdag 8 februari 2013

Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.

Donderdag 7 februari 2013

Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde – Here is zijn naam.

Woensdag 6 februari 2013

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.

Dinsdag 5 februari 2013

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Maandag 4 februari 2013

Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.

Zondag 3 februari 2013

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.

Zaterdag 2 februari 2013

Plannen mislukken bij gebrek aan overleg,
maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.

Vrijdag 1 februari 2013

En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Bijbeltekst van de dag

Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God,
uw wet is in mijn binnenste.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie