DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2013)

Donderdag 28 februari 2013

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Woensdag 27 februari 2013

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

Dinsdag 26 februari 2013

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Maandag 25 februari 2013

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Zondag 24 februari 2013

Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde,
maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.

Zaterdag 23 februari 2013

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Vrijdag 22 februari 2013

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Donderdag 21 februari 2013

Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt,
vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.

Woensdag 20 februari 2013

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Dinsdag 19 februari 2013

De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
Wat kan een mens mij doen?

Maandag 18 februari 2013

Zoek het goede en niet het kwade,
opdat u leeft!
Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn,
zoals u altijd zegt.

Zondag 17 februari 2013

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Zaterdag 16 februari 2013

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Vrijdag 15 februari 2013

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.

Donderdag 14 februari 2013

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Woensdag 13 februari 2013

Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Dinsdag 12 februari 2013

Als iemand op gloeiende kolen loopt,
zullen dan zijn voeten niet verbranden?

Maandag 11 februari 2013

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.

Zondag 10 februari 2013

Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.

Zaterdag 9 februari 2013

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Vrijdag 8 februari 2013

Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.

Donderdag 7 februari 2013

Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde
en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,
Hij, Die het water van de zee riep
en uitgoot over het aardoppervlak:
HEERE is Zijn Naam.

Woensdag 6 februari 2013

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.

Dinsdag 5 februari 2013

Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.

Maandag 4 februari 2013

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.

Zondag 3 februari 2013

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.

Zaterdag 2 februari 2013

Plannen falen, als er geen overleg is,
maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.

Vrijdag 1 februari 2013

En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Bijbeltekst van de dag

Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen,
en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie