DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2013)

Donderdag 31 januari 2013

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Woensdag 30 januari 2013

Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.

Dinsdag 29 januari 2013

Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.

Maandag 28 januari 2013

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Zondag 27 januari 2013

Het is een valstrik voor een mens
ondoordacht „heilig” te roepen,
en pas na gedane geloften te overwegen.

Zaterdag 26 januari 2013

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Vrijdag 25 januari 2013

Eén ding heb ik van de Here gevraagd,
dit zoek ik:
te verblijven in het huis des Heren
al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen,
en om te onderzoeken in zijn tempel.

Donderdag 24 januari 2013

Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.

Woensdag 23 januari 2013

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Dinsdag 22 januari 2013

Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Maandag 21 januari 2013

Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Zondag 20 januari 2013

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Zaterdag 19 januari 2013

Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest,
die van harte lust heeft in zijn geboden.

Vrijdag 18 januari 2013

En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Donderdag 17 januari 2013

Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg;
maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.

Woensdag 16 januari 2013

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Dinsdag 15 januari 2013

Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
die zijn zaken recht behartigt.

Maandag 14 januari 2013

Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Zondag 13 januari 2013

De Here is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De Here is mijns levens veste,
voor wie zou ik vervaard zijn?

Zaterdag 12 januari 2013

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.

Vrijdag 11 januari 2013

Wie met laster omgaat, verraadt geheimen;
maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.

Donderdag 10 januari 2013

De genade van de Here Jezus zij met allen.

Woensdag 9 januari 2013

En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.

Dinsdag 8 januari 2013

Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.

Maandag 7 januari 2013

Want hij zal nimmer wankelen,
tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

Zondag 6 januari 2013

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Zaterdag 5 januari 2013

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Vrijdag 4 januari 2013

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt,
wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

Donderdag 3 januari 2013

Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Woensdag 2 januari 2013

Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de schare voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd en het overschot werd door hen opgeraapt: twaalf manden met brokken.

Dinsdag 1 januari 2013

Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.

Bijbeltekst van de dag

Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie