DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2014)

Vrijdag 31 januari 2014

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Donderdag 30 januari 2014

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Woensdag 29 januari 2014

Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Dinsdag 28 januari 2014

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.

Maandag 27 januari 2014

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.

Zondag 26 januari 2014

Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

Zaterdag 25 januari 2014

Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Vrijdag 24 januari 2014

Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.

Donderdag 23 januari 2014

Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,
een dwaas stort zich in een woordenstrijd.

Woensdag 22 januari 2014

Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt.

Dinsdag 21 januari 2014

Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

Maandag 20 januari 2014

Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Zondag 19 januari 2014

Hoogmoed leidt tot schande,
wijsheid maakt een mens bescheiden.

Zaterdag 18 januari 2014

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Vrijdag 17 januari 2014

Alles wat jullie in het donker zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal van de daken geschreeuwd worden.

Donderdag 16 januari 2014

De woorden van een dwaas zaaien tweedracht,
wat hij zegt, leidt tot een vechtpartij.

Woensdag 15 januari 2014

Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,
hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Dinsdag 14 januari 2014

Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?

Maandag 13 januari 2014

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Zondag 12 januari 2014

Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 11 januari 2014

Één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

Vrijdag 10 januari 2014

Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?”

Donderdag 9 januari 2014

Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Woensdag 8 januari 2014

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

Dinsdag 7 januari 2014

Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Maandag 6 januari 2014

Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.

Zondag 5 januari 2014

Daarom geldt geen mens voor Hem als rechtvaardig door de wet na te leven, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

Zaterdag 4 januari 2014

Betweters maken ruzie,
wie goede raad ter harte neemt is wijs.

Vrijdag 3 januari 2014

Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

Donderdag 2 januari 2014

De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt.

Woensdag 1 januari 2014

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

Bijbeltekst van de dag

In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, maar telt alleen het geloof, dat zich uit in liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bij U schuil ik, U bent mijn schild,
in uw woord stel ik mijn hoop.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie