DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2015)

Zaterdag 31 januari 2015

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Vrijdag 30 januari 2015

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.

Donderdag 29 januari 2015

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Woensdag 28 januari 2015

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

Dinsdag 27 januari 2015

Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.

Maandag 26 januari 2015

Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld
Uw geboden in acht te nemen.

Zondag 25 januari 2015

En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus.

Zaterdag 24 januari 2015

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Vrijdag 23 januari 2015

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Donderdag 22 januari 2015

Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Woensdag 21 januari 2015

Ik zal Uw bevelen voor eeuwig niet vergeten,
want daardoor hebt U mij levend gemaakt.

Dinsdag 20 januari 2015

En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Maandag 19 januari 2015

Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN
is rijkdom, eer en leven.

Zondag 18 januari 2015

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Zaterdag 17 januari 2015

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Vrijdag 16 januari 2015

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Donderdag 15 januari 2015

Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

Woensdag 14 januari 2015

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Dinsdag 13 januari 2015

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.

Maandag 12 januari 2015

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.

Zondag 11 januari 2015

Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

Zaterdag 10 januari 2015

Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.

Vrijdag 9 januari 2015

De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Dag op dag spreekt overvloedig,
nacht op nacht geeft kennis door.

Donderdag 8 januari 2015

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Woensdag 7 januari 2015

Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Dinsdag 6 januari 2015

Vervul je taak ten behoeve van de HEERE, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.

Maandag 5 januari 2015

Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Zondag 4 januari 2015

De oprechtheid van de oprechten leidt hen,
maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.

Zaterdag 3 januari 2015

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Vrijdag 2 januari 2015

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Donderdag 1 januari 2015

Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.

Bijbeltekst van de dag

Het bezit van een rijke is zijn sterke stad,
als een hoge muur, in zijn verbeelding.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie