DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2015)

Zaterdag 28 februari 2015

Jesaja 41:10Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Vrijdag 27 februari 2015

Marcus 10:52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Donderdag 26 februari 2015

Titus 2:11-12Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Woensdag 25 februari 2015

Psalm 71:8Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.

Dinsdag 24 februari 2015

Romeinen 12:3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft.

Maandag 23 februari 2015

Jesaja 12:4Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.’

Zondag 22 februari 2015

1 Korintiërs 13:2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Zaterdag 21 februari 2015

Matteüs 24:35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Vrijdag 20 februari 2015

Psalm 33:12Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die Hij verkoos als de zijne.

Donderdag 19 februari 2015

2 Korintiërs 7:1Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

Woensdag 18 februari 2015

Matteüs 4:4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Dinsdag 17 februari 2015

Deuteronomium 5:33Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.

Maandag 16 februari 2015

1 Petrus 5:6Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.

Zondag 15 februari 2015

Spreuken 14:34Rechtvaardigheid verheft een volk,
zonde maakt het te schande.

Zaterdag 14 februari 2015

1 Johannes 4:11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Vrijdag 13 februari 2015

Filippenzen 1:6Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

Donderdag 12 februari 2015

Psalm 133:1Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Woensdag 11 februari 2015

Johannes 15:13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Dinsdag 10 februari 2015

Kolossenzen 2:9-10Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld.

Maandag 9 februari 2015

Johannes 6:35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Zondag 8 februari 2015

Spreuken 29:23De hoogmoed van een mens brengt hem ten val,
eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Zaterdag 7 februari 2015

Matteüs 19:14Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.

Vrijdag 6 februari 2015

Psalm 68:5-6Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt.
HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt:
vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.

Donderdag 5 februari 2015

Hebreeën 12:1Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

Woensdag 4 februari 2015

Exodus 20:12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Dinsdag 3 februari 2015

Efeziërs 4:32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Maandag 2 februari 2015

Psalm 119:7Ik zal U loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

Zondag 1 februari 2015

Filippenzen 3:14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.

Bijbeltekst van de dag

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie