DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt… Efeziërs 6:11»
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.
U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. SelaYou are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.
Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, declares the Lord.
Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld.You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.
Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.Preserve me, O God, for in you I take refuge.
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?
U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.You are my hiding place and my shield; I hope in your word.
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.I can do all things through him who strengthens me.
Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.
Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.
Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.
Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.
Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels?
Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.
De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.
Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?

Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...