DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Bijbelteksten over Betrouwbaarheid (2/3)

« Psalmen 46:2 »
Nieuwe BijbelvertalingEnglish Standard Version
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.
U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.
Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?
Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.He who calls you is faithful; he will surely do it.
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.
Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’For the Scripture says, “Everyone who believes in him will not be put to shame.”
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.When I thought, “My foot slips,” your steadfast love, O Lord, held me up.
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.I will not leave you as orphans; I will come to you.
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! In your faithfulness answer me, in your righteousness!
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.He alone is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be greatly shaken.
‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen,’ want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.“Let the one who boasts, boast in the Lord.” For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends.
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works.
Bijbeltekst van de dag
Lucas 11:28
Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...