DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Rechtvaardigheid (3/5)

 • Want de HEER is onze rechter,
  de HEER is onze wetgever,
  de HEER is onze koning,
  Hij zal ons redden.
 • Soms denkt een mens de juiste weg te gaan,
  terwijl die eindigt bij de dood.
 • Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
  een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
 • Ik vind grote vreugde in de HEER,
  mijn hele wezen jubelt om mijn God.
  Hij deed mij het kleed van de redding aan,
  hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
  zoals een bruidegom een kroon opzet,
  zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
 • Bij u, HEER, schuil ik,
  maak mij nooit te schande.
  Bevrijd mij en doe mij recht.
 • Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
 • Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
 • U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.
 • Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
 • Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet,
  heel zijn schepping blijft Hij trouw.
 • Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
 • En toch wacht de HEER op het ogenblik
  dat Hij jullie genadig kan zijn;
  toch zal Hij zich oprichten
  om zich over jullie te ontfermen.
  Want de HEER is een God van recht.
  Gelukkig de mens die op Hem wacht.
 • Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt,
  volg hem beslist niet na,
  want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat,
  maar wie rechtschapen is geeft Hij zijn vertrouwen.
 • Een rechtvaardige wordt rijk gezegend,
  de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
 • Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die Hem vereert en rechtvaardig handelt.’
 • Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
 • Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed,
  voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild.
 • Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
 • HEER, hoor mijn gebed,
  luister naar mijn smeken,
  antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
 • Goed en rechtvaardig is de HEER:
  Hij wijst zondaars de weg,
  wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
  Hij leert hun zijn paden te gaan.
 • Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER.
 • Doe recht aan weerlozen en wezen,
  kom op voor verdrukten en zwakken.
 • Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.
 • Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
  en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
 • Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie