DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

«The tongue has the power of life and death, and those who… Proverbs 18:21»
Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.
Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.
Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken.
Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.
In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig.Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues.
Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute.
Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!
Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.
Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.
Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.
Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.
Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.
Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart
en voor eeuwig mijn deel.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...