DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

«But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 2 Thessalonians 3:3»
Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. SelaThou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.
Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten.A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid.The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning.Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Willekeurige Bijbeltekst

Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...