DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.God is our refuge and strength, A very present help in trouble.
U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. SelaYou are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. Selah
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.
De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.
Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten.A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.
De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.
Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.
Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.
Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.
Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved.
Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.
De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid.The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.
Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.Thus I establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be a flood to destroy the earth.
Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning.Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name Yah, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.
Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, For You are my praise.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde,
maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.

Willekeurige Bijbeltekst

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...