DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

27 Bijbelteksten over Veiligheid

«2 Tessalonicenzen 3:3»
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaYou are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.I will refresh the weary and satisfy the faint.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.
Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him — his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.
Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.
Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be confident.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...