DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand

« 馬 太 福 音 22:37 »

NBV BGT NBG BB
X
CUV
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.你 們 要 謹 慎 行 事 , 不 要 像 愚 昧 人 , 當 像 智 慧 人 。 要 愛 惜 光 陰 , 因 為 現 今 的 世 代 邪 惡 。
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.你 們 要 思 念 上 面 的 事 , 不 要 思 念 地 上 的 事 。
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.耶 穌 對 他 說 : 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 意 愛 主 你 的 神 。
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.得 著 智 慧 的 , 愛 惜 生 命 ; 保 守 聰 明 的 , 必 得 好 處 。
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.因 為 多 有 智 慧 , 就 多 有 愁 煩 ; 加 增 知 識 的 , 就 加 增 憂 傷 。
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.通 達 人 見 禍 藏 躲 ; 愚 蒙 人 前 往 受 害 。
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.鐵 磨 鐵 , 磨 出 刃 來 ; 朋 友 相 感 也 是 如 此 。
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.所 以 , 凡 聽 見 我 這 話 就 去 行 的 , 好 比 一 個 聰 明 人 , 把 房 子 蓋 在 磐 石 上 。
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.你 們 中 間 誰 是 有 智 慧 有 見 識 的 呢 ? 他 就 當 在 智 慧 的 溫 柔 上 顯 出 他 的 善 行 來 。
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.自 從 造 天 地 以 來 , 神 的 永 能 和 神 性 是 明 明 可 知 的 , 雖 是 眼 不 能 見 , 但 藉 著 所 造 之 物 就 可 以 曉 得 , 叫 人 無 可 推 諉 。
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.得 智 慧 , 得 聰 明 的 , 這 人 便 為 有 福 。
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.愚 昧 人 若 靜 默 不 言 也 可 算 為 智 慧 ; 閉 口 不 說 也 可 算 為 聰 明 。
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.我 憑 著 所 賜 我 的 恩 對 你 們 各 人 說 : 不 要 看 自 己 過 於 所 當 看 的 , 要 照 著 神 所 分 給 各 人 信 心 的 大 小 , 看 得 合 乎 中 道 。
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.因 為 我 曾 定 了 主 意 , 在 你 們 中 間 不 知 道 別 的 , 只 知 道 耶 穌 基 督 並 他 釘 十 字 架 。
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.愚 妄 人 藐 視 父 親 的 管 教 ; 領 受 責 備 的 , 得 著 見 識 。

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...