DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

80 Bijbelteksten over Zegen (2/4)

« Spreuken 10:22 »
Nieuwe BijbelvertalingNew Internation Version
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.Mercy, peace and love be yours in abundance.
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.The Sovereign Lord is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to tread on the heights.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.
Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.Observe what the Lord your God requires: Walk in obedience to him, and keep his decrees and commands, his laws and regulations, as written in the Law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.
Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. selaFrom the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people.
Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel ​zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die ​zegen​ geeft.I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season; there will be showers of blessing.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden - zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.“If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name,” says the Lord Almighty, “I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor me.”
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 34:9
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies