DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Zegen (2/4)

«Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het… Lucas 6:45»
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.
Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.Mercy, peace and love be yours in abundance.
God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.The Sovereign Lord is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to tread on the heights.
Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory.
Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft.I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season; there will be showers of blessing.
De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.
Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.Observe what the Lord your God requires: Walk in obedience to him, and keep his decrees and commands, his laws and regulations, as written in the Law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go.
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?
Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. selaFrom the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people.
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”

Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.

Bijbeltekst van de dag

Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Willekeurige Bijbeltekst

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...