DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Neem'

 • Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan,
  ze vermeerderen de jaren van je leven.
 • Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.
 • Neem nooit leugens in de mond,
  laat geen bedrog over je lippen komen.
 • Neem steeds mijn sabbat in acht en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de HEER.
 • Want Ik ben de HEER, je God,
  Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
  Wees niet bang, Ik zal je helpen.
 • Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden.
 • Luister, neem mijn berispingen ter harte –
  dan beziel ik je met mijn geest,
  dan laat ik je delen in mijn wijsheid.
 • Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 • Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.
 • Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’
 • HEER, hoor mijn gebed,
  luister naar mijn smeken,
  antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
 • Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam Hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.
 • Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
 • Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
 • Hoor mijn gebed, HEER,
  luister naar mijn hulpgeroep,
  wees niet doof voor mijn verdriet,
  want een vreemdeling ben ik, bij U te gast
  zoals ook mijn voorouders waren.
 • Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u.
 • Mijn zoon, houd je vaders richtlijnen vast,
  verwerp de lessen van je moeder niet.
 • Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die Hij u wijst en door ontzag voor Hem te tonen.
 • Wees mij genadig, God, in uw trouw,
  U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
  was mij schoon van alle schuld,
  reinig mij van mijn zonden.
 • Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de HEER God is, boven in de hemel en hierbeneden op de aarde; een ander is er niet.
 • Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
 • Ik, de HEER, ben jullie God: houd je aan mijn bepalingen en regels, en leef ze na. Vier mijn sabbat als een heilige dag; dat zal voor jullie en Mij het teken zijn waaraan te zien is dat Ik, de HEER, jullie God ben.
 • Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
  HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
  God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
  mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.
 • Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die Hij u wijst, leef zijn geboden na, wees Hem toegedaan en dien Hem met hart en ziel.

Bijbeltekst van de dag

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...