DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Om'

 • Niet ons, HEERE, niet ons,
  maar geef Uw Naam eer,
  om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.
 • Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
 • Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
 • Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.
 • Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
 • Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.
 • De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid.
 • Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
 • Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
 • De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
  omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
  om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
  Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
  om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
  en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
 • Mat u niet af om rijk te worden,
  gebruik daarvoor uw inzicht niet.
 • Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
  om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
  De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
  en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
 • Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
 • De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
 • De lippen van een dwaas komen terecht in onenigheid,
  zijn mond roept om slagen.
 • En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.
 • En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.
 • Leer mij, HEERE, Uw weg,
  ik zal in Uw waarheid wandelen,
  maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.
 • Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.
 • En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
 • Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.
 • Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.
 • Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.
 • Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
 • Ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God.

Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie