DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Zou'

 • God is geen man, dat Hij liegen zou,
  of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
  Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
  Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
 • De HEERE is mijn licht en mijn heil,
  voor wie zou ik vrezen?
  De HEERE is mijn levenskracht,
  voor wie zou ik angst hebben?
 • Maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen.
 • Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen
  en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE.
  Vervul Ik niet de hemel en de aarde?
  spreekt de HEERE.
 • Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?
 • Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
 • Maar Hij kent de weg die ik ga.
  Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen.
  Mijn voet heeft zich aan Zijn spoor gehouden;
  aan Zijn weg heb ik mij gehouden, ik ben er niet van afgeweken.
 • Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!
 • Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.
 • In God prijs ik Zijn woord,
  op God vertrouw ik, ik vrees niet;
  wat zou een schepsel mij kunnen doen?
 • Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
  waar Uw aangezicht ontvluchten?
  Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
  of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
 • In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
 • Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
 • Al belegerde mij een leger,
  mijn hart zou niet vrezen;
  al brak er een oorlog tegen mij uit,
  toch vertrouw ik hierop.
 • En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
 • Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
  zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
  Zelfs al zouden die het vergeten,
  Ík zal u niet vergeten.
  Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
  uw muren zijn steeds vóór Mij.
 • En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
 • Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
 • Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.
 • Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.
 • Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?
 • En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
 • Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
 • En de HEERE gebood ons al deze verordeningen te houden, om de HEERE, onze God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is.
 • Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie