DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Des'

 • Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN
  is rijkdom, eer en leven.
 • Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
 • De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid,
  en nederigheid gaat vooraf aan eer.
 • Beter is weinig met de vreze des HEEREN,
  dan een grote schat met verwarring erbij.
 • De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,
  dwazen verachten wijsheid en vermaning.
 • En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was?
 • Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
  en de kennis van de heiligen is inzicht.
 • Uitgestelde verwachting krenkt het hart,
  maar een vervuld verlangen is een boom des levens.
 • Het medicijn van de tong is een boom des levens,
  maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.
 • Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.
 • De vreze des HEEREN is het kwade te haten;
  hoogmoed, trots en de verkeerde weg
  en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.
 • Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
 • De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,
  allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;
  Zijn lof houdt voor eeuwig stand.
 • Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.
 • Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.
 • En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
 • Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
 • Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.
 • Een lip die voortreffelijke dingen spreekt, past niet bij een dwaas,
  hoeveel te minder een vals woord bij een aanzienlijke.
 • Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.
 • Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
 • De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.
 • En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.
 • Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.
 • Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
ik geef raad, mijn oog is op u.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...