DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Geremia 29:13»
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.Il Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto.
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua.
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: Cercate me e vivrete!
Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: «Eccomi, eccomi» a gente che non invocava il mio nome.
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri.
Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt.Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come voi dite.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore.
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.
Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.
Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.

Bijbeltekst van de dag

Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...