DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

104 Biblické verše o Spravodlivosť

« Rimanom 2:6 »
Katolícky prekladNueva Versión Internacional
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra.
NVI | láska život
On odplatí každému podľa jeho skutkov.Porque Dios «pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras».
NVI | odmena
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.
NVI | viera láska
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.
NVI | Boh úrode
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.El justo será siempre recordado; ciertamente nunca fracasará.
NVI
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.¡Dichosos si sufren por causa de la justicia! «No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar.»
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no sólo entre ustedes sino a todos.
NVI | nevinný zlo
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
NVI | pokoj úrode
Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.El malvado obtiene ganancias ilusorias; el que siembra justicia asegura su ganancia.
NVI | hriech odmena
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así.
NVI | odmena
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
NVI | právo srdce
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido.
NVI | svätosť
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Pecadores, límpiense las manos! ¡Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón!
Predošlý12345Ďalší
Biblický verš dňa
2. Timotejovi 4:7-8
Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!