DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Barmhartigheid

 • Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
 • Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
 • Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus — uit genade is julle gered.
 • Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid;
  delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.
  Was my heeltemal van my ongeregtigheid
  en reinig my van my sonde.
 • Want die Here julle God is genadig en barmhartig, en Hy sal die aangesig van julle nie afwend nie as julle jul tot Hom bekeer.
 • Wie is 'n God soos U,
  wat die ongeregtigheid vergewe
  en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan?
  Hy hou toorn nie vir ewig vas nie,
  maar het 'n welbehae in goedertierenheid.
 • En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag
  om julle genadig te wees,
  en daarom sal Hy Hom verhef
  om Hom oor julle te ontferm;
  want die Here is 'n God van die gerig.
  Welgeluksalig almal wat op Hom wag!
 • Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
 • Dink, Here, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede,
  want dié is van ewigheid af.
  Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie;
  dink aan my na u goedertierenheid,
  om u goedheid ontwil, o Here!
 • EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer — dit is julle redelike godsdiens.
 • U, o Here, sal u barmhartighede van my nie terughou nie;
  laat u goedertierenheid en u trou my altyddeur behoed.
 • Net goedheid en guns sal my volg
  al die dae van my lewe;
  en ek sal in die huis van die Here bly
  in lengte van dae.
 • En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees,
  en bevestig die werk van ons hande oor ons,
  ja, die werk van ons hande, bevestig dit!
 • Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie!
 • Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen,
  wat sy sake volgens reg besorg.
 • Maar in u grote barmhartigheid het U hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want U is 'n genadige en barmhartige God.
 • Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
 • Uit die dieptes roep ek U aan, o Here!
  Here, hoor na my stem;
  laat u ore luister na
  die stem van my smekinge.
 • En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.
 • Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie;
  maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.
 • Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die één baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.
 • Laat die goddelose sy weg verlaat
  en die kwaaddoener sy gedagtes;
  en laat hy hom tot die Here bekeer,
  dan sal Hy hom barmhartig wees;
  en tot onse God,
  want Hy vergeef menigvuldiglik.
 • Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.
 • Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.
 • Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.

Keer terug, o afkerige, Israel, spreek die Here.
Ek sal julle nie donker aankyk nie,
want Ek is goedertieren, spreek die Here;
Ek sal die toorn nie vir ewig behou nie.
Lees meer...

Bybelvers van die dag

Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Daaglikse kennisgewingE-posFacebookAndroid-appOp u webwerf

Willekeurig Bybelvers

Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk