DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Heiligheid

 • TERWYL ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.
 • Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.
 • Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie.
 • Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou?
  Deur dit te hou na u woord.
 • Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is.
 • Deurgrond my, o God, en ken my hart;
  toets my en ken my gedagtes;
  en kyk of daar by my 'n weg is van smart,
  en lei my op die ewige weg!
 • Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.
 • Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou.
 • En julle moet vir My heilig wees, want Ek, die Here, is heilig; en Ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees.
 • Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam.
 • EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer — dit is julle redelike godsdiens.
 • Niemand is heilig soos die Here nie;
  ja, daar is niemand buiten U,
  en daar is geen rots soos onse God nie.
 • Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe.
 • Want so sê die Hoë en Verhewene
  wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam:
  Ek woon in die hoogte en in die heilige plek
  en by die verbryselde en nederige van gees,
  om te laat herlewe die gees van die nederiges
  en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.
 • Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.
 • En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle.
 • Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?
 • So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die Here is.
 • Soek wat goed is, en nie wat sleg is nie,
  sodat julle kan lewe
  en die Here, die God van die leërskare,
  só met julle kan wees soos julle sê.
 • Loof die Here, o my siel,
  en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
 • Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here,
  en kennis van die Heilige is verstand.
 • En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die Here is, spreek die Here Here, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.
 • Dit is vir die mens 'n strik dat hy onbedagsaam sê: Heilig!
  om dan eers ná die geloftes te oorweeg.
 • EN niemand steek 'n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder 'n bed nie; maar hy sit dit op 'n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.
 • En dáár sal 'n grootpad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel — selfs die dwase sal nie dwaal nie.

Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van sy Naam,
vul die pad op vir Hom wat deur die woestynvlaktes ry:
Here is sy Naam; en jubel voor sy aangesig!
'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees
is God in sy heilige woning.
Lees meer...

Bybelvers van die dag

Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Daaglikse kennisgewingE-posFacebookAndroid-appOp u webwerf

Willekeurig Bybelvers

En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk