DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Juli 2013)

Woensdag 31 juli 2013

Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten.

Dinsdag 30 juli 2013

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Maandag 29 juli 2013

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.

Zondag 28 juli 2013

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Zaterdag 27 juli 2013

De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Vrijdag 26 juli 2013

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Donderdag 25 juli 2013

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Woensdag 24 juli 2013

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.

Dinsdag 23 juli 2013

En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

Maandag 22 juli 2013

De vader van een wijze is vol blijdschap,
wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.

Zondag 21 juli 2013

Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt,
HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt:
vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.

Zaterdag 20 juli 2013

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Vrijdag 19 juli 2013

'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER.
'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.

Donderdag 18 juli 2013

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Woensdag 17 juli 2013

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

Dinsdag 16 juli 2013

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
krenkende woorden wakkeren toorn aan.

Maandag 15 juli 2013

'Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'

Zondag 14 juli 2013

Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

Zaterdag 13 juli 2013

Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?

Vrijdag 12 juli 2013

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Donderdag 11 juli 2013

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Woensdag 10 juli 2013

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.

Dinsdag 9 juli 2013

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

Maandag 8 juli 2013

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Zondag 7 juli 2013

Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Zaterdag 6 juli 2013

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Vrijdag 5 juli 2013

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.

Donderdag 4 juli 2013

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Woensdag 3 juli 2013

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Dinsdag 2 juli 2013

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Maandag 1 juli 2013

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 3:13
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.