DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2014)

Maandag 31 maart 2014

Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

Zondag 30 maart 2014

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Zaterdag 29 maart 2014

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Vrijdag 28 maart 2014

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Donderdag 27 maart 2014

Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
valsheid en leugens.

Woensdag 26 maart 2014

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’

Dinsdag 25 maart 2014

Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan.

Maandag 24 maart 2014

De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’

Zondag 23 maart 2014

Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

Zaterdag 22 maart 2014

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Vrijdag 21 maart 2014

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Donderdag 20 maart 2014

Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.

Woensdag 19 maart 2014

Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Dinsdag 18 maart 2014

Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Maandag 17 maart 2014

Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Zondag 16 maart 2014

Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid.

Zaterdag 15 maart 2014

Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer.

Vrijdag 14 maart 2014

Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

Donderdag 13 maart 2014

Leg je last op de HEER
en Hij zal je steunen,
nooit zal Hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Woensdag 12 maart 2014

Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Dinsdag 11 maart 2014

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Maandag 10 maart 2014

Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden – zegt de HEER van de hemelse machten –, dan zal Ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek Ik alles waarmee jullie gezegend zijn; Ik zal jullie zéker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.

Zondag 9 maart 2014

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Zaterdag 8 maart 2014

Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Vrijdag 7 maart 2014

Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs,
zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.

Donderdag 6 maart 2014

Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.

Woensdag 5 maart 2014

Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Dinsdag 4 maart 2014

Een huichelaar richt met zijn woorden anderen te gronde,
een rechtvaardige wordt door inzicht gered.

Maandag 3 maart 2014

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Zondag 2 maart 2014

Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen
en hopen op zijn trouw.

Zaterdag 1 maart 2014

Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om: God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven. En er is geen onderscheid.

Bijbeltekst van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie