DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2014)

Donderdag 31 juli 2014

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.

Woensdag 30 juli 2014

Hoe groot is Uw goed,
dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Dinsdag 29 juli 2014

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Maandag 28 juli 2014

Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht
en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet.

Zondag 27 juli 2014

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.

Zaterdag 26 juli 2014

Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden,
en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.

Vrijdag 25 juli 2014

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Donderdag 24 juli 2014

Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart
en voor eeuwig mijn deel.

Woensdag 23 juli 2014

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Dinsdag 22 juli 2014

Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige,
maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.

Maandag 21 juli 2014

Want de HEERE heeft het recht lief
en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
voor eeuwig worden zij bewaard,
maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.

Zondag 20 juli 2014

Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

Zaterdag 19 juli 2014

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.

Vrijdag 18 juli 2014

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Donderdag 17 juli 2014

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

Woensdag 16 juli 2014

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet,
en laat je hart mijn geboden in acht nemen,
want lengte van dagen en jaren van leven
en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

Dinsdag 15 juli 2014

Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan.

Maandag 14 juli 2014

Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus.

Zondag 13 juli 2014

De weg van de HEERE is kracht voor de oprechte,
maar de ondergang voor hen die onrecht bedrijven.

Zaterdag 12 juli 2014

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

Vrijdag 11 juli 2014

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

Donderdag 10 juli 2014

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Woensdag 9 juli 2014

Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Dinsdag 8 juli 2014

Open je mond voor een stomme,
voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.

Maandag 7 juli 2014

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Zondag 6 juli 2014

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Zaterdag 5 juli 2014

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Vrijdag 4 juli 2014

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Donderdag 3 juli 2014

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Woensdag 2 juli 2014

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Dinsdag 1 juli 2014

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Bijbeltekst van de dag

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn,
maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie