DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2014)

Donderdag 31 juli 2014

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.

Woensdag 30 juli 2014

Hoe groot is het goed
dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Dinsdag 29 juli 2014

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Maandag 28 juli 2014

Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader
en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.

Zondag 27 juli 2014

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.

Zaterdag 26 juli 2014

Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden
en gunst van de Here verworven.

Vrijdag 25 juli 2014

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Donderdag 24 juli 2014

Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.

Woensdag 23 juli 2014

Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Dinsdag 22 juli 2014

Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen,
maar de mond der goddelozen verbergt geweld.

Maandag 21 juli 2014

Want de Here bemint het recht,
en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet.
Voor altoos blijven zij bewaard,
maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.

Zondag 20 juli 2014

Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Zaterdag 19 juli 2014

Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.

Vrijdag 18 juli 2014

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Donderdag 17 juli 2014

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Woensdag 16 juli 2014

Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet
en uw hart beware mijn geboden,
want lengte van dagen, en jaren van leven,
en vrede zullen zij u vermeerderen.

Dinsdag 15 juli 2014

Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.

Maandag 14 juli 2014

Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus.

Zondag 13 juli 2014

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten,
maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.

Zaterdag 12 juli 2014

Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Vrijdag 11 juli 2014

Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.

Donderdag 10 juli 2014

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

Woensdag 9 juli 2014

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Dinsdag 8 juli 2014

Doe uw mond open ten bate van de stomme,
ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.

Maandag 7 juli 2014

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Zondag 6 juli 2014

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Zaterdag 5 juli 2014

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Vrijdag 4 juli 2014

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Donderdag 3 juli 2014

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Woensdag 2 juli 2014

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Dinsdag 1 juli 2014

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Bijbeltekst van de dag

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie