DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2021)

Zondag 31 januari 2021

Spreuken 21:26Velen willen almaar meer bezit,
maar de rechtvaardige geeft met gulle hand.

Zaterdag 30 januari 2021

Job 19:25Ik weet: mijn redder leeft,
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

Vrijdag 29 januari 2021

Handelingen 4:11Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.

Donderdag 28 januari 2021

Psalm 37:3Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

Woensdag 27 januari 2021

1 Petrus 4:1Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde.

Dinsdag 26 januari 2021

1 Johannes 3:21-22Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Maandag 25 januari 2021

Spreuken 14:12Soms denkt een mens de juiste weg te gaan,
terwijl die eindigt bij de dood.

Zondag 24 januari 2021

1 Korintiërs 1:28-29Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Zaterdag 23 januari 2021

1 Johannes 1:5Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.

Vrijdag 22 januari 2021

Psalm 143:6Ik strek mijn handen naar U uit,
dorstig als droge aarde. sela

Donderdag 21 januari 2021

Galaten 6:10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Woensdag 20 januari 2021

1 Johannes 5:5Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Dinsdag 19 januari 2021

Psalm 42:12Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Maandag 18 januari 2021

Jesaja 40:29Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

Zondag 17 januari 2021

Filippenzen 4:23De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Zaterdag 16 januari 2021

Spreuken 16:24Een vriendelijk woord is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Vrijdag 15 januari 2021

Amos 5:14Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.

Donderdag 14 januari 2021

Galaten 5:25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Woensdag 13 januari 2021

Psalm 103:12Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

Dinsdag 12 januari 2021

Micha 6:8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Maandag 11 januari 2021

Handelingen 2:38Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.’

Zondag 10 januari 2021

Spreuken 16:20Wie goed luistert, zal het goed vergaan,
wie op de HEER vertrouwt is gelukkig.

Zaterdag 9 januari 2021

1 Korintiërs 1:18De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

Vrijdag 8 januari 2021

Deuteronomium 30:16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.

Donderdag 7 januari 2021

Psalm 31:20Hoe groot is het geluk
dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U,
heel de wereld zal het zien.

Woensdag 6 januari 2021

Romeinen 10:4De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.

Dinsdag 5 januari 2021

Matteüs 7:21Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Maandag 4 januari 2021

Micha 7:18Wie is een God als U,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont U hun uw trouw.

Zondag 3 januari 2021

Romeinen 8:18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Zaterdag 2 januari 2021

1 Petrus 5:10Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.

Vrijdag 1 januari 2021

Spreuken 3:5-6Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Bijbeltekst van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie