DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2021)

Zondag 31 januari 2021

De begerigheid begeert de ganse dag,
maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.

Zaterdag 30 januari 2021

Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden.

Vrijdag 29 januari 2021

Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.

Donderdag 28 januari 2021

Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid.

Woensdag 27 januari 2021

Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.

Dinsdag 26 januari 2021

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Maandag 25 januari 2021

Soms schijnt een weg iemand recht,
maar het einde daarvan voert naar de dood.

Zondag 24 januari 2021

En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Zaterdag 23 januari 2021

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Vrijdag 22 januari 2021

Ik strek mijn handen tot U uit,
mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela

Donderdag 21 januari 2021

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Woensdag 20 januari 2021

Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

Dinsdag 19 januari 2021

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!

Maandag 18 januari 2021

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Zondag 17 januari 2021

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Zaterdag 16 januari 2021

Vriendelijke woorden zijn als honigzeem,
zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.

Vrijdag 15 januari 2021

Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.

Donderdag 14 januari 2021

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Woensdag 13 januari 2021

Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Dinsdag 12 januari 2021

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

Maandag 11 januari 2021

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Zondag 10 januari 2021

Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

Zaterdag 9 januari 2021

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

Vrijdag 8 januari 2021

Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Donderdag 7 januari 2021

Hoe groot is het goed
dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Woensdag 6 januari 2021

Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

Dinsdag 5 januari 2021

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Maandag 4 januari 2021

Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!

Zondag 3 januari 2021

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Zaterdag 2 januari 2021

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Vrijdag 1 januari 2021

Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.

Bijbeltekst van de dag

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie