DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2021)

Zondag 31 januari 2021

De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken,
maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.

Zaterdag 30 januari 2021

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,
en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.

Vrijdag 29 januari 2021

Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.

Donderdag 28 januari 2021

Vertrouw op de HEERE en doe het goede;
bewoon de aarde en voed u met trouw.

Woensdag 27 januari 2021

Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde.

Dinsdag 26 januari 2021

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Maandag 25 januari 2021

Er is soms een weg die iemand recht schijnt,
maar het einde ervan zijn wegen van de dood.

Zondag 24 januari 2021

En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Zaterdag 23 januari 2021

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Vrijdag 22 januari 2021

Ik spreid mijn handen naar U uit,
mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela

Donderdag 21 januari 2021

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Woensdag 20 januari 2021

Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Dinsdag 19 januari 2021

Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Maandag 18 januari 2021

Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Zondag 17 januari 2021

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Zaterdag 16 januari 2021

Lieflijke woorden zijn een honingraat,
zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.

Vrijdag 15 januari 2021

Zoek het goede en niet het kwade,
opdat u leeft!
Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn,
zoals u altijd zegt.

Donderdag 14 januari 2021

Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Woensdag 13 januari 2021

Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Dinsdag 12 januari 2021

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Maandag 11 januari 2021

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Zondag 10 januari 2021

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij.

Zaterdag 9 januari 2021

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Vrijdag 8 januari 2021

Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Donderdag 7 januari 2021

Hoe groot is Uw goed,
dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen,
dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Woensdag 6 januari 2021

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

Dinsdag 5 januari 2021

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Maandag 4 januari 2021

Wie is een God als U,
Die de ongerechtigheid vergeeft,
Die voorbijgaat aan de overtreding
van het overblijfsel van Zijn eigendom?
Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn,
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.

Zondag 3 januari 2021

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Zaterdag 2 januari 2021

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

Vrijdag 1 januari 2021

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod in acht neemt, bewaart zijn leven,
wie zijn wegen veracht, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie