DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2021)

Woensdag 28 juli 2021

Galaten 5:14Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Dinsdag 27 juli 2021

Galaten 5:6In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

Maandag 26 juli 2021

Psalm 145:3Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Zondag 25 juli 2021

Johannes 1:12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Zaterdag 24 juli 2021

1 Johannes 5:14Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

Vrijdag 23 juli 2021

Spreuken 22:6Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Donderdag 22 juli 2021

Romeinen 14:13Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.

Woensdag 21 juli 2021

Romeinen 8:35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

Dinsdag 20 juli 2021

Psalm 20:5Moge hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.

Maandag 19 juli 2021

Lucas 8:16Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

Zondag 18 juli 2021

Efeziërs 3:16-17Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Zaterdag 17 juli 2021

Psalm 107:9Wie dorst had, gaf hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.

Vrijdag 16 juli 2021

Lucas 6:45Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Donderdag 15 juli 2021

Jakobus 5:16Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Woensdag 14 juli 2021

Psalm 46:11Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.

Dinsdag 13 juli 2021

Kolossenzen 3:12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Maandag 12 juli 2021

Lucas 3:11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’

Zondag 11 juli 2021

Spreuken 15:33Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Zaterdag 10 juli 2021

Romeinen 10:9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Vrijdag 9 juli 2021

1 Johannes 3:24Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Donderdag 8 juli 2021

Psalm 30:6Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we 's avonds in,
's morgens staan we juichend op.

Woensdag 7 juli 2021

Efeziërs 4:26-27Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.

Dinsdag 6 juli 2021

Jeremia 29:11Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Maandag 5 juli 2021

2 Samuel 22:32Wie anders is God dan de HEER,
wie anders een rots dan onze God?

Zondag 4 juli 2021

Johannes 14:15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

Zaterdag 3 juli 2021

Efeziërs 4:32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Vrijdag 2 juli 2021

Prediker 11:5Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.

Donderdag 1 juli 2021

Zacharia 14:9En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

Bijbeltekst van de dag

Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...