DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2021)

Dinsdag 31 augustus 2021

Jesaja 12:4Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.’

Maandag 30 augustus 2021

1 Korintiërs 15:3-4Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

Zondag 29 augustus 2021

Genesis 1:27God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

Zaterdag 28 augustus 2021

Psalm 23:6Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Vrijdag 27 augustus 2021

2 Petrus 3:8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Donderdag 26 augustus 2021

Galaten 2:20Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Woensdag 25 augustus 2021

Spreuken 18:12Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Dinsdag 24 augustus 2021

Jakobus 1:27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.

Maandag 23 augustus 2021

Matteüs 25:21Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Zondag 22 augustus 2021

Psalm 67:8Moge God ons zegenen
opdat de einden der aarde
ontzag hebben voor Hem.

Zaterdag 21 augustus 2021

Galaten 6:1Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

Vrijdag 20 augustus 2021

Romeinen 10:17Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Donderdag 19 augustus 2021

Jesaja 33:22Want de HEER is onze rechter,
de HEER is onze wetgever,
de HEER is onze koning,
Hij zal ons redden.

Woensdag 18 augustus 2021

Johannes 20:29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Dinsdag 17 augustus 2021

Efeziërs 2:8-9Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

Maandag 16 augustus 2021

Spreuken 15:23Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

Zondag 15 augustus 2021

Marcus 8:34Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’

Zaterdag 14 augustus 2021

Romeinen 1:20Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.

Vrijdag 13 augustus 2021

Psalm 34:15Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

Donderdag 12 augustus 2021

Johannes 15:5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

Woensdag 11 augustus 2021

Hebreeën 13:1-2Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Dinsdag 10 augustus 2021

Spreuken 11:9Een huichelaar richt met zijn woorden anderen te gronde,
een rechtvaardige wordt door inzicht gered.

Maandag 9 augustus 2021

Job 6:14Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.

Zondag 8 augustus 2021

2 Korintiërs 9:6Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

Zaterdag 7 augustus 2021

Psalm 34:16Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

Vrijdag 6 augustus 2021

Jakobus 1:17Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

Donderdag 5 augustus 2021

Matteüs 19:26Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Woensdag 4 augustus 2021

Spreuken 27:12Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor,
wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.

Dinsdag 3 augustus 2021

Romeinen 13:10Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Maandag 2 augustus 2021

Matteüs 7:15Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn.

Zondag 1 augustus 2021

Psalm 33:5Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Bijbeltekst van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie