DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2022)

Zondag 31 juli 2022

Matteüs 19:30Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

Zaterdag 30 juli 2022

Spreuken 10:2Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Vrijdag 29 juli 2022

Matteüs 5:14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Donderdag 28 juli 2022

Galaten 5:13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.

Woensdag 27 juli 2022

Psalm 25:6-7Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid.

Dinsdag 26 juli 2022

Marcus 12:30Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Maandag 25 juli 2022

2 Korintiërs 3:18Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Zondag 24 juli 2022

Spreuken 16:9Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Zaterdag 23 juli 2022

Deuteronomium 8:6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die Hij u wijst en door ontzag voor Hem te tonen.

Vrijdag 22 juli 2022

Matteüs 18:15Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen.

Donderdag 21 juli 2022

Psalm 8:5Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

Woensdag 20 juli 2022

Jeremia 32:17Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.

Dinsdag 19 juli 2022

Johannes 3:16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Maandag 18 juli 2022

Spreuken 18:10De naam van de HEER is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

Zondag 17 juli 2022

1 Petrus 4:7Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

Zaterdag 16 juli 2022

Hebreeën 12:14Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.

Vrijdag 15 juli 2022

Psalm 33:4Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.

Donderdag 14 juli 2022

1 Korintiërs 1:9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

Woensdag 13 juli 2022

Deuteronomium 31:6Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

Dinsdag 12 juli 2022

Spreuken 16:8Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

Maandag 11 juli 2022

Matteüs 5:18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Zondag 10 juli 2022

1 Johannes 4:10Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Zaterdag 9 juli 2022

Psalm 91:4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een schild en pantser.

Vrijdag 8 juli 2022

Jeremia 32:27Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?

Donderdag 7 juli 2022

1 Timoteüs 4:8Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.

Woensdag 6 juli 2022

Jesaja 12:5Zing een lied voor de HEER,
machtig zijn zijn daden.
Laat heel de aarde dit weten.

Dinsdag 5 juli 2022

1 Johannes 2:23Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Maandag 4 juli 2022

Matteüs 20:28Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Zondag 3 juli 2022

Psalm 27:1De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Zaterdag 2 juli 2022

1 Johannes 5:13Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

Vrijdag 1 juli 2022

Deuteronomium 32:4Hij is een rots, Hij staat voor recht;
alles wat Hij doet is volmaakt.
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver,
in Hem is geen spoor van kwaad.

Bijbeltekst van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie