DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2022)

Zondag 31 juli 2022

Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.

Zaterdag 30 juli 2022

Schatten aan goddeloosheid baten niet,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Vrijdag 29 juli 2022

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

Donderdag 28 juli 2022

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

Woensdag 27 juli 2022

Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen;
denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid,
omwille van Uw goedheid, HEERE.

Dinsdag 26 juli 2022

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Maandag 25 juli 2022

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Zondag 24 juli 2022

Het hart van een mens overdenkt zijn weg,
maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.

Zaterdag 23 juli 2022

En neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.

Vrijdag 22 juli 2022

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

Donderdag 21 juli 2022

Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Woensdag 20 juli 2022

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.

Dinsdag 19 juli 2022

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Maandag 18 juli 2022

De Naam van de HEERE is een sterke toren,
een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.

Zondag 17 juli 2022

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

Zaterdag 16 juli 2022

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Vrijdag 15 juli 2022

Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.

Donderdag 14 juli 2022

God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.

Woensdag 13 juli 2022

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Dinsdag 12 juli 2022

Beter is een weinig met gerechtigheid,
dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.

Maandag 11 juli 2022

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Zondag 10 juli 2022

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Zaterdag 9 juli 2022

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

Vrijdag 8 juli 2022

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Donderdag 7 juli 2022

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.

Woensdag 6 juli 2022

Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.
Laat dit bekend worden over heel de aarde!

Dinsdag 5 juli 2022

Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

Maandag 4 juli 2022

Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Zondag 3 juli 2022

De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?

Zaterdag 2 juli 2022

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Vrijdag 1 juli 2022

Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is,
want al Zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Bijbeltekst van de dag

En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie