DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2022)

Woensdag 31 augustus 2022

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Dinsdag 30 augustus 2022

Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.

Maandag 29 augustus 2022

Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN
en de kennis van de heiligen is inzicht.

Zondag 28 augustus 2022

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Zaterdag 27 augustus 2022

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

Vrijdag 26 augustus 2022

Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven,
Uw rechterhand heeft mij ondersteund,
Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.
U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven,
mijn enkels hebben niet gewankeld.

Donderdag 25 augustus 2022

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

Woensdag 24 augustus 2022

Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

Dinsdag 23 augustus 2022

De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe.

Maandag 22 augustus 2022

Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?

Zondag 21 augustus 2022

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Zaterdag 20 augustus 2022

Bewaar mij, o God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.

Vrijdag 19 augustus 2022

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Donderdag 18 augustus 2022

En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

Woensdag 17 augustus 2022

De goddeloze doet een bedrieglijk werk,
maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon.

Dinsdag 16 augustus 2022

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Maandag 15 augustus 2022

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.

Zondag 14 augustus 2022

Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.

Zaterdag 13 augustus 2022

En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Vrijdag 12 augustus 2022

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.

Donderdag 11 augustus 2022

Baan het spoor voor je voet,
en laten al je wegen vaststaan.

Woensdag 10 augustus 2022

En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

Dinsdag 9 augustus 2022

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.

Maandag 8 augustus 2022

In God prijs ik Zijn woord,
op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou een schepsel mij kunnen doen?

Zondag 7 augustus 2022

En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Zaterdag 6 augustus 2022

Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.

Vrijdag 5 augustus 2022

De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend,
maar wie schrander is, bedekt schande.

Donderdag 4 augustus 2022

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.

Woensdag 3 augustus 2022

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dinsdag 2 augustus 2022

HEERE, luister naar mijn gebed,
neem mijn smeekbeden ter ore.
Verhoor mij naar Uw trouw,
naar Uw gerechtigheid.

Maandag 1 augustus 2022

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

Bijbeltekst van de dag

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie