DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2022)

Woensdag 31 augustus 2022

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

Dinsdag 30 augustus 2022

Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.

Maandag 29 augustus 2022

De vreze des Heren is het begin der wijsheid
en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

Zondag 28 augustus 2022

De genade van de Here Jezus zij met allen.

Zaterdag 27 augustus 2022

En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Vrijdag 26 augustus 2022

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.

Donderdag 25 augustus 2022

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.

Woensdag 24 augustus 2022

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.

Dinsdag 23 augustus 2022

De zegen des Heren, die maakt rijk,
zwoegen voegt er niets aan toe.

Maandag 22 augustus 2022

Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?

Zondag 21 augustus 2022

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Vrijdag 19 augustus 2022

En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Donderdag 18 augustus 2022

En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Woensdag 17 augustus 2022

De goddeloze maakt winst die niet gedijt,
maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.

Dinsdag 16 augustus 2022

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.

Maandag 15 augustus 2022

Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.

Zondag 14 augustus 2022

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,
en uw recht als de middag.

Zaterdag 13 augustus 2022

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Vrijdag 12 augustus 2022

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.

Donderdag 11 augustus 2022

Laat uw voet een effen pad inslaan
en laten al uw wegen vast zijn.

Woensdag 10 augustus 2022

En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Dinsdag 9 augustus 2022

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.

Maandag 8 augustus 2022

Op God, wiens woord ik prijs.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou vlees mij aandoen?

Zondag 7 augustus 2022

Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Zaterdag 6 augustus 2022

Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.

Vrijdag 5 augustus 2022

Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend,
maar een schrandere bedekt de smaad.

Donderdag 4 augustus 2022

Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.

Woensdag 3 augustus 2022

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dinsdag 2 augustus 2022

O Here, hoor mijn gebed,
neem mijn smekingen ter ore;
antwoord mij naar uw trouw,
naar uw gerechtigheid.

Maandag 1 augustus 2022

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.

Bijbeltekst van de dag

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie