DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2022)

Vrijdag 30 september 2022

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Donderdag 29 september 2022

Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.

Woensdag 28 september 2022

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters.

Dinsdag 27 september 2022

Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn.

Maandag 26 september 2022

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Zondag 25 september 2022

Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief;
maar wie terechtwijzing haat, is dom.

Zaterdag 24 september 2022

Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.

Vrijdag 23 september 2022

Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.

Donderdag 22 september 2022

Dan zal ik wandelen op ruime baan,
want ik zoek uw bevelen.

Woensdag 21 september 2022

Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.

Dinsdag 20 september 2022

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.

Maandag 19 september 2022

Wie haat verbergt, is een leugenlip;
wie laster verbreidt, is een dwaas.

Zondag 18 september 2022

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Zaterdag 17 september 2022

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Vrijdag 16 september 2022

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.

Donderdag 15 september 2022

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Woensdag 14 september 2022

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Dinsdag 13 september 2022

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Maandag 12 september 2022

Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.

Zondag 11 september 2022

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.

Zaterdag 10 september 2022

Want Gij hebt ons getoetst, o God,
ons gelouterd, gelijk men zilver loutert.

Vrijdag 9 september 2022

Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Donderdag 8 september 2022

Zoals hij uit de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen, naakt zoals hij gekomen is, en hij verkrijgt niets door zijn zwoegen, dat hij aan deze zou kunnen nalaten.

Woensdag 7 september 2022

Ik verwacht de Here,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.

Dinsdag 6 september 2022

Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.

Maandag 5 september 2022

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Zondag 4 september 2022

Een wijs zoon verheugt zijn vader,
maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.

Zaterdag 3 september 2022

En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de Here, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.

Vrijdag 2 september 2022

Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Donderdag 1 september 2022

Here, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden.

Bijbeltekst van de dag

Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,
en als een nachtwake.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie