DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2022)

Vrijdag 30 september 2022

Johannes 10:10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Donderdag 29 september 2022

Prediker 3:11God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

Woensdag 28 september 2022

Psalm 1:1Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit.

Maandag 26 september 2022

2 Timoteüs 4:2Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.

Zondag 25 september 2022

Spreuken 12:1Wie vermaning liefheeft, wil graag leren,
wie berispingen haat is dom.

Zaterdag 24 september 2022

Ezechiël 18:30bKom tot inkeer; bega geen misdaden meer, anders brengen die jullie ten val.

Vrijdag 23 september 2022

Lucas 15:10Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

Donderdag 22 september 2022

Psalm 119:45Laat mij voortgaan op een ruime weg,
want steeds zoek ik uw regels.

Woensdag 21 september 2022

Amos 5:4Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek Mij en leef!

Dinsdag 20 september 2022

Efeziërs 1:7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.

Maandag 19 september 2022

Spreuken 10:18Wie heimelijk haat is een huichelaar,
wie openlijk lastert een dwaas.

Zondag 18 september 2022

Romeinen 8:31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Zaterdag 17 september 2022

1 Johannes 4:16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Vrijdag 16 september 2022

Psalm 51:12Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

Donderdag 15 september 2022

Openbaring 3:20Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Woensdag 14 september 2022

Romeinen 11:36Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Dinsdag 13 september 2022

Matteüs 5:10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Maandag 12 september 2022

Filippenzen 4:11Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn.

Zondag 11 september 2022

Filippenzen 4:8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.

Zaterdag 10 september 2022

Psalm 66:10U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd, gezuiverd als zilver.

Vrijdag 9 september 2022

Romeinen 10:11Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

Donderdag 8 september 2022

Prediker 5:14Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee.

Woensdag 7 september 2022

Psalm 130:5Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord.

Dinsdag 6 september 2022

Lucas 6:30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Maandag 5 september 2022

Romeinen 5:5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Zondag 4 september 2022

Spreuken 10:1Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde,
een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.

Zaterdag 3 september 2022

Deuteronomium 6:25Als wij voor het oog van de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals Hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.

Vrijdag 2 september 2022

Matteüs 6:15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Donderdag 1 september 2022

Psalm 25:4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Bijbeltekst van de dag

Let op uzelf en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg ervoor dat u het volle loon ontvangt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie