DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2022)

Vrijdag 30 september 2022

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Donderdag 29 september 2022

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden.

Woensdag 28 september 2022

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters.

Dinsdag 27 september 2022

Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere.

Maandag 26 september 2022

Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Zondag 25 september 2022

Wie vermaning liefheeft, heeft kennis lief,
maar wie bestraffing haat, is onverstandig.

Zaterdag 24 september 2022

Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden.

Vrijdag 23 september 2022

Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.

Donderdag 22 september 2022

Ik zal wandelen op ruime baan,
omdat ik Uw bevelen gezocht heb.

Woensdag 21 september 2022

Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël:
Zoek Mij en leef!

Dinsdag 20 september 2022

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

Maandag 19 september 2022

Wie haat toedekt, heeft valse lippen,
en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een dwaas.

Zondag 18 september 2022

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Zaterdag 17 september 2022

En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Vrijdag 16 september 2022

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Donderdag 15 september 2022

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Woensdag 14 september 2022

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Dinsdag 13 september 2022

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Maandag 12 september 2022

Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.

Zondag 11 september 2022

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Zaterdag 10 september 2022

Want U hebt ons beproefd, o God,
U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert.

Vrijdag 9 september 2022

Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Donderdag 8 september 2022

Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niets meenemen wat hij met zijn hand kan dragen.

Woensdag 7 september 2022

Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

Dinsdag 6 september 2022

Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.

Maandag 5 september 2022

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Zondag 4 september 2022

Een wijze zoon verblijdt zijn vader,
maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.

Zaterdag 3 september 2022

Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.

Vrijdag 2 september 2022

Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Donderdag 1 september 2022

HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.

Bijbeltekst van de dag

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie