DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2022)

Maandag 31 oktober 2022

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Zondag 30 oktober 2022

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

Zaterdag 29 oktober 2022

Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Vrijdag 28 oktober 2022

De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Donderdag 27 oktober 2022

Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Woensdag 26 oktober 2022

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Dinsdag 25 oktober 2022

De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Maandag 24 oktober 2022

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Zondag 23 oktober 2022

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Zaterdag 22 oktober 2022

Hij zei:
Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

Vrijdag 21 oktober 2022

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Donderdag 20 oktober 2022

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

Woensdag 19 oktober 2022

Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

Dinsdag 18 oktober 2022

U moet de geboden van de HEERE, uw God, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen.

Maandag 17 oktober 2022

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.

Zondag 16 oktober 2022

Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.

Zaterdag 15 oktober 2022

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

Vrijdag 14 oktober 2022

Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.

Donderdag 13 oktober 2022

Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen,
en pas daarna de gedane geloften te overwegen.

Woensdag 12 oktober 2022

Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.

Dinsdag 11 oktober 2022

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

Maandag 10 oktober 2022

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Zondag 9 oktober 2022

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

Zaterdag 8 oktober 2022

Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft.

Vrijdag 7 oktober 2022

Gerechtigheid verhoogt een volk,
maar zonde is een schandvlek voor de natiën.

Donderdag 6 oktober 2022

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Woensdag 5 oktober 2022

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.

Dinsdag 4 oktober 2022

De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet,
Hij vindt vreugde in zijn weg.

Maandag 3 oktober 2022

Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Zondag 2 oktober 2022

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

Zaterdag 1 oktober 2022

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Bijbeltekst van de dag

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie